LOADING

Type to search

Upućen alternativni izveštaj Komitetu za eliminaciju diskriminacije žena

Vesti

Upućen alternativni izveštaj Komitetu za eliminaciju diskriminacije žena

Share

Platforma organizacija za saradnju sa mehanizmima UN za ljudska prava je uputila alternativni izveštaj Komitetu za eliminaciju diskriminacije žena, u kojem je ukazala Komitetu na pitanja koja se odnose na:

  • Sprovođenje rodne procene uticaja mera štednje na prava žena;
  • Definisanje seksualnog odnosa sa bespomoćnom osobom kao kvalifikovanim oblikom krivičnog dela silovanja u Krivičnom zakoniku Srbije;
  • Kontinuirani i sistematski rad na zaustavljanju rodnog stereotipiziranja i patrijahalnog označavanja žena/devojaka od strane vladinih zvaničnika;
  • Odvajanje statusa poslovne sposobnosti žene (žene stavljene pod starateljstvo) od informisanog pristanka o seksualnim i reproduktivnim pravima, i zabrana prinudnih abortusa, primene kontraceptivnih sredstava bez informisanog pristanka, prisilne sterilizacije i drugih prisilnih postupaka koji predstavljaju nečovečno i ponižavajuće postupanje;
  • Obezbeđivanje adekvatnih, dostupnih i funkcionalnih usluga za žene sa invaliditetom koje su preživele nasilje;
  • Sprovođenje organizacione promene i izgradnja kapaciteta kako bi se rešili problemi u obezbeđivanju adekvatne policijske intervencije u slučajevima nasilja u porodici;
  • Obezbeđivanje funkcionalnih mehanizama za učešće žena iz ugroženih grupa u kreiranju, implementaciji i proceni javnih politika, te učešće u javnom i političkom životu na ravnopravnoj osnovi sa drugima;
  • Osiguranje zaštite prava žena na zdravlje i pristup besplatnoj prenatalnoj i postporođajnoj brizi za Romkinje bez dokumenata;
  • Poboljšanje položaja žena izbeglica, uključujući zaštitu od nasilja, poštovanje principa obezbeđivanja posebnih mera za zaštitu žena u postupku azila, obezbeđivanje integracije u ekonomski, socijalni, društveni i kulturni život;
  • Borba protiv nevidljivosti i stigmatizacije interseks osoba, osiguravanje adekvatne medicinske, psihološke i društvene podrške interseks osobama i njihovim porodicama, usvajanje odgovarajućih protokola i godišnjeg prikupljanja podataka, izmena i dopuna Zakona o ličnim dokumentima i uvođenje „drugo“ kao opcija prilikom registrovanja pola deteta u matičnim knjigama.

Izveštaj možete preuzeti OVDE

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *