Udruženje građana za demokratiju i civilno obrazovanje „Građanske inicijative“

Udruženje građana za demokratiju i građansko obrazovanje Građanske inicijative nastalo je maja 1996. godine sa željom da doprinese stvaranju društva jednakih i aktivnih građana koji odlučuju o svojim životima u demokratskoj, pravnoj državi. Osnivači, ugledni aktivisti uključeni u antiratni pokret, smatrali su da je nužno raditi na edukaciji građana o njihovim pravima, demokratiji i građanskom društvu.

Ove teme i danas čine primarnu oblast delovanja organizacije čije su aktivnosti pre svega fokusirane na ljudska prava (posebno prava manjinskih i marginalizovanih grupa), učešće građana u javnom životu (podsticanje građanskog aktivizma, volontiranja i kontrole rada javnih institucija) i građansko obrazovanje (kroz zagovaranje reformi obrazovnog sistema, sprovođenje različitih neformalnih obrazovnih aktivnosti i izdavaštvo).

Veoma važno polje aktivnosti je saradnja sa organizacijama iz manjih gradova i lokalnih sredina širom Srbije.

Građanske inicijative danas okupljaju veliki tim koji čini 21 zaposlena osoba, 20 volontera i ukupno 107 trenera, od čega je 36 mladih, a 50 trenera za program građanskog obrazovanja.

Organizacija od osnivanja insitira na povezivanju sa ljudima iz zemlje, regiona i sveta koji se bore za iste vrednosti, tako da je član mnogih mreža organizacija civilnog društva, a prva formalna mreža nevladinih organizacija kod nas (Federacija nevladinih organizacija Srbije FENS) je i pokrenuta od strane GI. Između ostalog GI su aktivan član Centra za pluralizam, koji pokriva 20 zemalja, od Estonije do Mongolije, uključujući i Rusku Federaciju, IDEE iz Vašingtona, Balkanske mreža za ljudska pravaBalkanske mreže za razvoj civilnog društvaGrađanske mreže centralne i istočne Evrope, Svetske alijanse za građansku participacijuInstituta za proučavanje civilnog društvaBalkan foruma i mnogih drugih.