LOADING

Type to search

Saopštenje povodom inicijative NKEU za povlačenje predloga uredbe za ograničenje istraživanja u oblasti odbrane

Poglavlje 23

Saopštenje povodom inicijative NKEU za povlačenje predloga uredbe za ograničenje istraživanja u oblasti odbrane

Share

Nacionalni konvent o Evropskoj uniji i predstavnici i predstavnice naučne zajednice i građanskog društva pozivaju Ministarstvo odbrane Republike Srbije da povuče iz procedure usvajanja Predlog Uredbe o oblastima naučnih i drugih istraživanja značajnih za odbranu zemlje i o postupku i uslovima za izdavanje odobrenja za vršenje tih istraživanja zajedno sa stranim licima ili za potrebe stranih lica.

Ova Uredba ograničavanjem akademske slobode i prava na slobodu izražavanja, krši Ustav naše zemlje, ali i Evropsku konvenciju o ljudskim pravima i Međunarodni pakt o ljudskim i građanskim pravima. Uredba uvodi restrikcije koje ne postoje u demokratskim društvima i kojima se onemogućavaju gotovo sva istraživanja u Srbiji, kao i međunarodna naučna saradnja i znatno otežava rad privrednim subjektima. Njome se ugrožava demokratska kontrola sektora bezbednosti, a bezbednost tretira kao državno, a ne javno dobro, te svodi na odbranu i prenosi u nadležnost Vojske.

Tekst Uredbe suprotan je strateškom opredeljenju za pristupanje EU i učestvovanje u unapređenju međunarodne bezbednosti u saradnji sa drugim legitimnim akterima politike odbrane, kao što su naučna zajednica, građansko društvo i drugi državni organi iz zemlje i inostranstva.

Predložena Uredba onemogućava slobodu i autonomiju istraživanja potrebnih za praćenje napretka pristupnih pregovora, za koje ogranizacije okupljene u Nacionalni konvent o EU imaju mandat na osnovu procedura Vlade Srbije o pregovorima. . Takođe, predlog uredbe ugrožava nezavisne studije i istraživanja bezbednosti koje su preduslov za demokratsku kontrolu institucija bezbednosti.

Osim povrede prava, od ogromnog značaja je i to što bi primena ove Uredbe onemogućila ili znatno otežala, međunarodnu naučnu i istraživačku saradnju fakulteta, instituta, državnih institucija i udruženja građana iz Srbije, koja se finansira iz stranih fondova. Na primer, Uredba predviđa obavezu dostavljanja Ministarstvu odbrane anketnih upitnika za istraživanja javnog mnenja u fazi pripreme istraživanja za koje će potencijalno postojati finansijska podrška iz inostranstva, npr. kroz akademske programe istraživanja EU – „Horizont 2020“. Ovo nije u skladu sa prinicipima iz pregovaračkog poglavlja 25 Nauka i istraživanje, čiji su glavni ciljevi stvaranje jedinstvenog evropskog istraživačkog prostora u kome se istraživači, naučna i tehnološka saznanja slobodno kreću, te uključivanje naučnika iz Srbije u međunarodne projekte.

Umesto blanko ograničenja, država treba da osmisli načine da unapredi domaće izvore finansiranja istraživanja, kako kroz povećanje budžeta za nauku, tako i kroz transparentne konkurse za sredstava na raspolaganju institucijama bezbednosti, a namenjenih organizacijama civilnog društva iz budžetske linije 481. Pored toga, definisanje prioritetnih oblasti za unapređenje bezbednosti i odbrane zemlje može biti urađeno samo ako postoje kvalitetna, pravovremena i istraživanja vođena principima struke, uz učešće najšireg spektra aktera iz akademske zajednice, građanskog društva i privrede.

Nacionalni konvent o EU poziva sve fakultete, institute, privredne subjekte i privredna udruženja, medije, kao i udruženja građana da podrže inicijativu za povlačenje ovog spornog predloga Uredbe. Nacionalni konvent o Evropskoj uniji okuplja više od 600 organizacija civilnog društva okupljenih u Radne grupe kako bi pratile tok pregovora i sprovođenja reformi u oblastima iz 35 pregovaračkih poglavlja.

Predlog Uredbe o oblastima naučnih i drugih istraživanja od značaja za odbranu zemlje

NKEU Inicijativa za povlačenje Uredbe o istraživanjima u oblasti odbrane, 5. april 2017.

Inicijativu su pokrenule članovi i članice Programskog saveta Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji:

 1. Beogradski centar za bezbednosnu politiku
 2. Beogradski fond za političku izuzetnost
 3. Centar za ekologiju i održivi razvoj CEKOR
 4. Centar za evropske politike
 5. Centar za obrazovne politike
 6. Centar za praktičnu politiku
 7. Društvo informatičara Srbije
 8. Ekonomski institut
 9. Evropski pokret u Srbiji
 10. Fakultet za ekonomiju, finansije i administraciju FEFA
 11. Fondacija centar za demokratiju
 12. Institut ekonomskih nauka
 13. ISAC fond
 14. Koalicija za nadzor javnih finansija
 15. Mreža za ruralni razvoj
 16. Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj NALED
 17. Obrazovni forum
 18. Univerzitet Union
 19. Komitet pravnika za ljudska prava YUCOM

Inicijativu su do sada podržale organizacije civilnog društva:

 1. Akademska inicijativa “Forum10
 2. Asocijacija za održivi razvoj
 3. Autonomni ženski centar
 4. Beogradski centar za ljudska prava
 5. Centar savremene politike i portal European Western Balkans
 6. Centar za evro-atlanske studije
 7. Centar za evropske politike
 8. Centar za istraživačko novinarstvo Srbije (CINS)
 9. Centar za istraživanje javnih politika
 10. Centar za podršku ženama
 11. Centar za prava Romkinja Niš
 12. Centar za razvoj civilnog društva (CRCD)
 13. Centar za regionalizam
 14. Centar za socijalnu politiku
 15. Egal
 16. Fondacija Centar za demokratiju
 17. Forum Roma Srbije
 18. Gayten-LGBT
 19. Grupa 484
 20. Insitut za evropske poslove
 21. Institut za teritorijalni ekonomski razvoj (InTER)
 22. Labris
 23. Link plus
 24. Nezavisno društvo novinara Vojvodine
 25. Partneri Srbija
 26. PRADOK
 27. PROTECTA
 28. Sandžački odbor za ljudska prava
 29. Share Fondacija
 30. Transparentnost Srbija
 31. Udruženje preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Republike Srbije (UIPS)
 32. Udruženje tužilaca Srbije
 33. Užički centar za ljudska prava i demokratiju
 34. Užički centar za prava deteta
 35. Viktimološko društvo Srbije
 36. Zapadnobalkanski institut
 37. Ženska platforma za razvoj Srbije

Članovi akademske zajednice:

 1. Akademska inicijativa “Forum10“
 2. Biljana Đorđević, asistentkinja na Fakultetu političkih nauka, Univerzitet u Beogradu
 3. Danica Milošević-Jović
 4. dr Jelena Pešić, Odeljenje za sociologiju, Filozofski fakultet, Beograd
 5. dr Mirjana Kranjac
 6. dr Monika Milosavljević, Filozofski fakultet
 7. dr Biljana Stojić, Istorijski institut Beograd
 8. dr Bojana Bodrož, asistentkinja na Filozofskom fakultet u Novom Sadu
 9. dr Ilija Batas Bjelić, saradnik Elektro-tehnički fakultet, BU
 10. dr Marijana Petković, Institut za nuklearne nauke “Vinča”, Beograd
 11. dr Nada Novaković, Institut društvenih nauka, Beograd
 12. dr Vladimir Mihajlović, Balkanološki institut SANU
 13. Dragiša Mijačić
 14. Draško Lazović, član EPF, EPuS
 15. Gazela Pudar Draško, Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Univerzitet u Beogradu
 16. Gojko Božović
 17. Ivan Dimitrijević, asistent na Fakultetu bezbednosti, Univerzitet u Beogradu
 18. Ivo Visković, Fakultet političkih nauka
 19. Jelena Cupać, Ph.D., WZB Berlin Social Science Centar
 20. Jovan Ilić
 21. Marko Kovačević
 22. Miloš Tomić
 23. Miodrag Gluščević, šef Odeljenja za komunalna i pitanja urbanizma i životne sredine
 24. Mirjana Tejić, ekspertkinja iz oblasti antidiskriminacionih politika, rodne ravnopravnosti i zaštite ženskih ljudskih prava
 25. Nikola Marković, DIS
 26. Nikola Vujinović, doktorand Fakulteta političkih nauka, Univerzitet u Beogradu
 27. dr Tatjana Papić, Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu
 28. Radmila Milivojević
 29. Selena Vitezović , Arheološki institut, Beograd
 30. Sonja Biserko, Helsinki Committee for Human Rights in Serbia
 31. Stevan Tatalović, istraživač u oblasti bezbednosti i analitičar migracija
 32. Svenka Savić, Univerzitet u Novom Sadu
 33. Svetlana Stanarević, Ph.D., Centar za istrazivanje ljudske bezbednosti Fakulteta bezbednosti
 34. Vida Ognjenović
 35. Zoran Stojanović, dipl.maš.inž., direktor Toplane Niš

Informacije: Radomir Cvetković, 064/6479 097, radomir.cvetković@bezbednost.org

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *