LOADING

Type to search

Peticija protiv uvođenja kazne doživotnog zatvora bez mogućnosti uslovnog otpusta

Vesti

Peticija protiv uvođenja kazne doživotnog zatvora bez mogućnosti uslovnog otpusta

Share

Beogradski centar za ljudska prava pokrenuo je peticiju protiv uvođenja kazne doživotnog zatvora bez mogućnosti uslovnog otpusta. Peticiju je do sada potpisao veliki broj pojedinaca, organizacija i stručnih udruženja, uključujući i Društvo sudija Srbije. Našu peticiju možete potpisati na:  

https://www.peticije24.com/protiv_uvoenjakazne_doivotnog_zatvora_bez_mogunosti_uslovnog_otpusta

Nacrtom zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakona, koji je 22. aprila 2019. godine obljavljen na internet-prezentaciji Ministarstva pravde, predviđeno je uvođenje kazne doživotnog zatvora u sistem krivičnih sankcija umesto dosadašnje kazne zatvora od 30 do 40 godina. Pored toga, predviđeno je da sud ne može uslovno otpustiti osuđene koji izdržavaju kazne zatvora za krivična dela teškog ubistva, silovanja, obljube nad nemoćnim licem, obljube sa detetom i obljube zloupotrebom položaja. Za sva ova krivična dela, odnosno najteže oblike ovih krivičnih dela, predviđena je i kazna doživotnog zatvora. To, posledično, znači da lica osuđena na kaznu doživotnog zatvora zbog nekog od navedenih krivičnih dela ne bi mogla ni pod kakvim uslovima da budu uslovno otpuštena, i na raspolaganju bi imala isključivo institut pomilovanja.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *