LOADING

Type to search

Osnovana Platforma organizacija za saradnju sa Mehanizmima Ujedinjenih Nacija za ljudska prava

Vesti

Osnovana Platforma organizacija za saradnju sa Mehanizmima Ujedinjenih Nacija za ljudska prava

Share

Beogradski centar za ljudska prava koordinirao je osnivanje Platforme organizacija za praćenje preporuka tela UN za ljudska prava (u daljem tekstu: Platforma). Ovu Platformu osnovale su organizacije civilnog društva koje imaju značajno iskustvo zasnovano na izveštavanju pred mehanizmima UN za ljudska prava i praćenju preporuka, koje prepoznaju potrebu i značaj kontinuiranog i na dokazima zasnovanog procesa izveštavanja, praćenje implementacije preporuka koje mehanizmi upućuju Republici Srbiji, te interakcije sa telima Vlade za praćenje implementacije preporuka UN za ljudska prava. Aktivnosti Platforme vođene su prepoznavanjem zajedničkog interesa organizacija za sistematičnim angažovanjem u interakciji sa mehanizmima UN za ljudska prava.

Platformu su osnovale i čine organizacije: Astra; Atina; A11 – Inicijativa za ekonomska i socijalna prava; Beogradski centar za ljudska prava; Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom Srbije; Centar za prava deteta; FemPlatz; Grupa 484; Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S; Komitet pravnika za ljudska prava YUCOM; Međunarodna mreža pomoći I.A.N.; Mreža organizacija za decu MODS; Nacionalna organizacija Osoba sa Invaliditetom; Mreža SOS Vojvodina i Stalna konferencija romskih udruženja građana.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *