LOADING

Type to search

Osnivači

Kuća ljudskih prava i demokratije je osnovana novembra 2011. godine, kada su se organizacije osnivači okupile da kroz međusobnu saradnju, zalaganje i zajedničke aktivnosti kontinuirano rade na daljem razvoju i unapređenju ljudskih prava u Srbiji. Njen rad je organizovan kroz tri ključne oblasti: ljudska prava, vladavina prava i tranziciona pravda.

Od 2014. godine Kuća ljudskih prava je smeštena u centar grada, u prostor, koji joj je grad Beograd dodelio na korišćenje. Na toj adresi se, pored svakodnevnih aktivnosti organizacija članica, odvija i niz onih poput debata i konferencija o aktuelnim pitanjima koja se tiču ljudskih prava, predstavljanja relevantnih publikacija i sl.  

Organizacije koje su osnovale i čine Kuću ljudskih prava su: 

Beogradski centar za ljudska prava

Kneza Miloša 4, Beograd, Srbija
+ 381 11 3085 328
bgcentar@bgcentar.org.rs
www.bgcentar.org.rs

 

Kontakt osoba: Sonja Tošković
Pravni status: Nevladina organizacija
Aktivnosti/fokus rada: Ljudska prava, pravo na azil, prava migranata, mladi aktivisti ljudskih prava, obrazovanje, istraživanje i izdavanje publikacija.Broj zaposlenih/volontera: 17 članova
Nacionalni, regionalni i međunarodni partneri:
Savez nevladinih organizacija Srbije
Udruženje Instituta za ljudska prava (AHRI)
Građanske inicijative

Kneza Miloša 4, Beograd, Srbija
+ 381 11 3284 188
civin@gradjanske.org
www.gradjanske.org

Kontakt osoba: Maja Stojanović
Pravni status: Nevladina organizacija
Aktivnosti/fokus rada: Ljudska prava, obrazovanje, istraživanje, izdavanje publikacija, javna politika i jačanje kapaciteta. Pružanje podrške drugim OCD; Mehanizmi participacije za uključivanje OCD kao pružaoca usluga; Praćenje procesa pristupanja EU u Srbiji i javno zalaganje za proces pridruživanja i vrednosti EU.
Broj zaposlenih/volontera: 10 zaposlenihi/ 2 volontera
Nacionalni, regionalni i međunarodni partneri: CIVICUS (član sa pravom glasa), Balkanska mreža za razvoj civilnog društva-BCSDN (osnivač, član, član Odbora), Kuća ljudskih prava u Srbiji (osnivač i član), Nacionalni konvent o Evropskoj uniji-NKEU (koordinator Međusektorske grupe za slobodu izražavanja), Sektorske organizacije civilnog društva – SEKO (Koordinator za civilno društvo, kulturu i medije), Grupa za slobodne medije (jedan od inicijatora i koordinatora).
Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji

Kneza Miloša 4, Beograd, Srbija
+ 381 11 3349 170
office@helsinki.org.rs
www.helsinki.org.rs  

Kontak osoba: Izabela Kisić
Pravni status: Nevladina organizacija
Aktivnosti/fokus rada: Ljudska prava, obrazovanje, istraživanje i izdavanje publikacija, tranziciona pravda.
Broj zaposlenih/volontera: 5 zaposlenih
Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM

Kneza Miloša 4, Beograd, Srbija
+ 381 11 3344 235
office@yucom.org.rs
www.yucom.org.rs

Kontakt osoba: Katarina Golubović
Pravni status: Nevladina organizacija
Aktivnosti/fokus rada: pružanje besplatne pravne podrške građanima i građankama i braniteljima ljudskih prava, promovisanje ljudskih prava, obuke i treninzi u poljima ekspertize ljudskih prava i izdavanje publikacija. Opšti fokus je zaštita ljudskih prava i vladavina prava.
Broj zaposlenih/volontera: 12 zaposlenih/5 volontera
Nacionalni, regionalni i međunarodni partneri: ARIADNE mreža organizacija za borbu protiv trgovine ljudima, Koalicija za međunarodni krivični sud, REKOM inicijativa za osnivanje regionalne komisije i brojne ad hoc koalicije za različite grupe aktivnosti i akcije. Koordinator radne grupe NKEU za Poglavlje 23.
Centar za praktičnu politiku

Kneza Miloša 4, Beograd, Srbija
+ 381 11 3284 164
office@policycenter.info
www.policycenter.info

Kontakt osoba: Dragan Popović
Pravni status: Nevladina organizacija
Aktivnosti/fokus rada: ljudska i manjinska prava, tranziciona pravda, regionalna saradnja
Broj zaposlenih/volontera: 4 zaposlena  
Nacionalni, regionalni i međunarodni partneri: Nacionalni – Član Koalicije za slobodan pristup informacijama i Koalicije za sekularnu državu; regionalni – član think-tank regionalne mreže; međunarodni – član Koalicije za transformaciju sukoba i Koalicije za međunarodni krivični sud