Dec 06

Obeležavanje Međunarodnog dana ljudskih prava

Obeležavanje Međunarodnog dana ljudskih prava
Ljudska prava i tolerancija u umetničkom tumačenju plakata

Petak, 8. decembar 2017. godine
sa početkom u 18h

Kuća ljudskih prava i demokratije, Kneza Miloša 4, Beograd

plakat
Sa velikim zadovoljstvom Vas pozivamo na obeležavanje međunarodnog Dana ljudskih prava i otvaranje izložbe „Ljudska prava i tolerancija u umetničkom tumačenju plakata“, čiji su autori: Alejandro Magallanes, Boris Bucan, Chaz Maviyane, Fares Cachoux, Fons Hickmann, Grafprom Studio, Hoon-Dong Chung, Kit Hinrichs, Manuel Estrada, Marian Bantjes, Milton Glaser, Nancy Stahl, Pekka Loiri, Pepijn Zurburg Gorilla, Saki Mafundikwa, Slavimir Stojanovic, Srdja Dragovic, Steff Geissbühler, Tarek Atrissi, Yuko Shimizu.
Kuća ljudskih prava će tom prilikom najistaknutijim novinarima/kama dodeliti priznanja za odgovorno izveštavanje i podizanje svesti o značaju poštovanja ljudskih prava u medijima u 2017. godini.
Nakon svečanosti, koja je otvorena za javnost, biće organizovan koktel.
Takođe, podsetićemo Vas da 10. decembra počinje obeležavanje 70. godišnjice Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima Ujedinjenih nacija.
Kuća ljudskih prava i demokratije je mreža organizacija civilnog društva koje su se okupile da kroz međusobnu saradnju i zajedničke aktivnosti utiču na unapređenje stanja u oblasti ljudskih prava.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>