LOADING

Type to search

O nama

Naša vizija

Kuća ljudskih prava Beograd je posvećena izgradnji demokratskog i otvorenog društva zasnovanog na poštovanju ljudskih prava i vladavini prava.

Naša mreža

Sarađujemo sa organizacijama koje teže istom cilju – izgradnji demokratskog društva. Kroz saradnju i zajedničke aktivnosti trudimo se da pozitivno utičemo na društvene promene i poboljšamo stanje u oblasti ljudskih prava. Takođe pratimo dnevna socijalna dešavanja, adekvatno i brzo reagujemo na kršenje ljudskih prava i neumoljivo doprinosimo promociji demokratskog društva.

Misija

Kuća ljudskih prava Beograd teži da svojim aktivnostima edukuje građane i građanke o ljudskim pravima i načinu ostvarivanja njihovih prava. Zalažemo se za unapređenje zakona kako bi se oni što više uskladili sa međunarodnim standardima ljudskih prava i demokratskim principima. Pratimo i rad državnih institucija kako bi bili sigurni da se poštuju međunarodni standardi ljudskih prava.

Ciljevi

Težeći sveobuhvatnijem i konzistentnijem delovanju u oblasti ljudskih prava, a time i izgradnji demokratskog i otvorenog društva, u Kući ljudskih prava Beograd, fokusirani smo na određene ciljeve:

  1. Primenu principa poštovanja ljudskih prava u svim oblastima društvenog života u Srbiji, zasnovanog na nacionalnim i međunarodnim standardima;
  2. Podizanje svesti o važnosti poštovanja ljudskih prava;
  3. Strateško zastupanje žrtava u slučajevima ugroženih ljudskih prava;
  4. Unapređenje pravosudne prakse u oblasti ljudskih prava;
  5. Dokumentovanje trenutnog stanja u oblasti ljudskih prava radi praćenja napretka u ovoj oblasti i stvaranja kolektivne svesti zasnovane na evidentiranim slučajevima kršenja ljudskih prava;
  6. Izgradnju demokratskog društva zasnovanog na vladavini prava kroz promovisanje i povećano učešće građana i građanki u svim oblastima društvenog života.

Da bi ostvarili ove ciljeve, organizacije članice Kuće ljudskih prava Beograd koordiniraju svoje aktivnosti i realizuju projekte u poljima svojih stručnosti i strateške orjentisanosti svoje organizacije. Svaka od organizacija članica primenjuje svoje znanje i prethodno stečeno iskustvo u implementaciji zajedničkih projekata.

Principi našeg rada

  1. Timski rad

Kuća ljudskih prava Beograd se zasniva se na uverenju da saradnja između organizacija članica, koje se bave ljudskim pravima i demokratizacijom u različitim oblastima društva uz različite strateške perspektive, dovodi do doslednije i sveobuhvatnije politike u ovoj oblasti. Time, ovaj način timskog rada dovodi do bržih i efikasnijih društvenih promena.

  1. Saradnja i mreža

Pored saradnje između organizacija članica, Kuća ljudskih prava Beograd takođe održava čvrstu saradnju sa nacionalnim i međunarodnim organizacijama kao i drugim institucijama i organizacijama civilnog društva. Smatramo da su saradnja, međusobna podrška i kontinuirana komunikacija neophodni da bi se osigurao efikasan rad na unapređenju ljudskih prava i promovisanju demokratizacije u Srbiji.

  1. Prisutnost u društvu

Kuća ljudskih prava Beograd posebnu pažnju posvećuje promovisanju svojih programa u ne samo u sferama civilnog društva već i široj javnosti. Da bi građani stekli jasniju sliku o ulozi civilnog društva, radimo na podizanju opšteg nivoa učešća građana i aktivizma i jačanju uticaja na donosioce odluka na institucionalnom nivou.

  1. Transparentnost

Naš rad je transparentan u svim oblastima. Zalažemo se za transparentnost kao princip rada u svakoj oblasti kojom se bavimo.

Metodologija rada

Kuća ljudskih prava Beograd svoje aktivnosti sprovodi kroz:

  • edukativne seminare, konferencije, radionice i slično;
  • istraživanja, analize i praćenje rada i jačanje kapaciteta institucija;
  • sprovođenje savetodavnog procesa relevantnih državnih organa, medija i organizacija civilnog društva kao i dostavljanje preporuka u određenim oblastima;
  • zastupanje žrtava kršenja ljudskih prava i slučajeva „strateškog upravljanja“ u cilju stvaranja relevantne sudske prakse;
  • organizovanje kampanja i promotivnih aktivnosti, objavljivanje rezultata našeg rada, istraživačkih i obrazovnih programa;
  • praktičnu pripremu predloga pravilnika i procesa implementacije i objavljivanje saopštenja i davanje izjava na aktuelne teme i pitanja.