Dec 10

Nastavljen trend urušavanja demokratije u Srbiji

hrdPovodom 10. decembra, Međunarodnog dana ljudskih prava, Kuća ljudskih prava i demokratije upozorava da je trend ugrožavanja ljudskih prava i razaranja demokratskih institucija u 2015. nastavljen.

Godinu su obeležili napadi na Zaštitnika građana, ali i različiti pokušaji ograničavanja rada drugih nezavisnih institucija, pre svega Poverenika za zaštitu informacija od javnog značaja. Besprimerna hajka na Sašu Jankovića, vođena nekoliko meseci zaustavljena je pod ogromnim pritiskom domaće i međunarodne javnosti. Ipak, kreatori hajke nisu snosili nikakve sankcije za pokušaj urušavanja institucije.

Osim nezavisnih institucija, na meti su gotovo bez prestanka istraživački novinari, pre svega iz BIRN, KRIK i CINS. Svedoci smo sve češćih napada  na novinare koji se od strane najviših predstavnika vlasti, uključujući premijera Aleksandra Vučića proglašavaju izdajnicima, plaćenicima i optužuju se za destabilizaciju ili napad na državu. Ovakva retorika ozbiljno ugrožava slobodu medija i dovodi u opasnost novinare koji se profesionalno bave svojim poslom.

Uvedena je praksa izrade nacrta zakona koji regulišu zaštitu pojedinih ljudskih prava daleko od javnosti, a zahvaljujući većini u Narodnoj skupštini veliki broj bitnih zakona usvojen je bez adekvatne javne rasprave što u velikoj meri urušava ugled najvišeg zakonodavnog tela.

U 2015. sve je više nasilja na ulicama. Fizički su napadnuti Milovan Šuvakov, pomoćnik ministra obrazovanja, novinar Ivan Ninić i članica Saveta za borbu protiv korupcije Miroslava Milenović. Nijedan napad još uvek nije razrešen. Slično je i sa napadima na predstavnike opozicionih partija u vreme lokalnih izbora ove godine. Pravo na slobodne i fer izbore je prvi preduslov za svako demokratsko društvo i ne sme se zaboraviti da su se za to pravo, pre mnogo godina izborili građani u tromesečnim protestima na ulicama gradova Srbije.

Ekonomska i socijalna prava su takođe potpuno zanemarena, građani Srbije su sve siromašniji, briga o ranjivim kategorijama stanovnika skoro da potuno izostaje, visoka je stopa nezaposlenih, posebno mladih, a nezadovoljstvo građana Srbije njihovom ekonomskom situacijom je sve veće i pored ocene političara na vlasti da je ekonomija Srbije u usponu.

Konačno, sve je manje vladavine prava i sve veća koncentracija moći u izvršnoj vlasti, a stil vladanja izlazi iz okvira demokratskih procedura i pretvara se u samovolju. Ukoliko se ovakav trend nastavi Srbiji preti opasnost da budu poništene sve tekovine 5. oktobra i povratak u period autoritarne vladavine. Svi akteri u društvenom i političkom životu moraju u 2016. ozbiljno da se posvete sprečavanju ovakvog scenarija.

Za više informacija možete se obratiti Draganu Popoviću na e-mail dragan@policycenter.info ili na telefon 063 339 344.

Kuća ljudskih prava i demokratije koju čine:

-          Građanske inicijative

-          Beogradski centar za ljudska prava

-          Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM

-          Helsinški odbor za ljudska prava

-          Centar za praktičnu politiku

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>