LOADING

Type to search

Miščević: Izveštaj za Evropsku komisiju u januaru

Poglavlje 23

Miščević: Izveštaj za Evropsku komisiju u januaru

Share

Srbija će u januaru dostaviti Evropskoj komisiji prvi polugodišnji izveštaj o ispunjavanju Akcionog plana za poglavlje 24, kojim su obuhvaćeni, pravda, sloboda i bezbednost, najavljeno je danas na sastanku civilnog sektora i vladine Pregovaračke grupe za to poglavlje, koje je otvoreno sredinom prošle godine.

Prošla godina je bila izuzetno uspešna za poglavlje 24 – ono je otvoreno, usvojeni su Akcioni plan i pregovaračka pozicija, stigla su nam prelazna merila, kakva smo i očekivali, rekao je predsednik Pregovaračke grupe za poglavlje 24, iz ministarstva unutrašnjih poslova Zoran Lazarov.

Prema njegovim rečima, aktivnosti u okviru Akcionog plana su u velikoj meri ispunjene i pre nego je zvanično usvojen, u kolikom procentu će se videti nakon prvog izveštaja za EK, koja će ga u martu dostaviti državama članicama Evropske unije.

Akcioni plan je živ dokument podložan promenama zbog velike zakonodavne aktivnosti EU, rekao je Lazarov, navodeći da će izveštaj, koji treba da se dostavi EK dva puta u toku godine, imati narativi deo i tabelu.

Pokazali smo da nam je partnerstvo sa nevladinim sektorom važno i potrebno u izradi dokumenata, a sada se trudimo da nađemo najbolji način da pokažemo da je to partnerstvo takođe jako vredno i u sprovođenju mera iz akcionih planova, rekla je šef pregovaračkog tima za pridruživanje sa EU Tanja Miščević.

Naročito je važno kakav je kvalitet tih aktivnosti, da li su predlozi zakona, nacrti podzakonskih akata, planovi ministarstava, dovoljno dobri da naprave napredak u životu građana, rekla je direktor Beogradskog cenra za bezbednosnu politiku i koordinator Radne grupe Nacinalnog konventa o EU (NKEU) Sonja Stojanović Gajić.

Prema njenim rečima, ostalo je dosta nedoumica oko toga u kojoj fazi će civilnom sektoru biti dostupan neki dokument, da li sve što Vlada radi ide prvo EK, pa tek onda građanskom društvu, ili će se prvo konsultovati sa tim sektorom pre nego rezultate stave na uvid Briselu.

Važno je pitanje metodologije i kvalifikovanja određenih mera, jer je kod poglavlja 23 bilo neslaganja, rekao je direktor Komiteta pravnika za ljudska prava (YUKOM) i koordinator Radne grupe NKEU za poglavlje 23 Milan Antonijević.

Prema rečima Antonijevića, u urađenim izveštajima za ispunjenost Akcionog plana za poglavlje 23 kod nekih mera je navedeno da su u potpunosti ispunjene, mada nije bio usvojen čak ni podzakonski akt čije se sprovođenje prati, tako da to nije odražavalo pravo stanje.

Naša komunikacija sa Ministarstvom pravde je išla u tom pravcu da se institucijama koje sprovode određene mere ne šalju pogrešni signali, što je izuzetno bitno naročito na početku procesa, rekao je Antonijević.

Izvor

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *