Jun 18

Kuća ljudskih prava traži od mandatara Dačića da uvaži inicijative civilnog društva u Srbiji

Kuća ljudskih prava i demokratije (Kuća) pozvala je juče, 17. jula 2012. godine, partije koje pregovaraju o novoj Vladi Srbije da se u novoj vladi osnuje ministarstvo za ljudska prava koje bi obuhvatilo sve nadležnosti iz oblasti zaštite i unapređenja ljudskih prava, prava nacionalnih manjina, ugroženih grupa, verskih zajednica, kao i pitanja vezana za postkonfliktno stanje u regionu.


Kuća ljudskih prava traži od Ivice Dačića (na slici sa saradnicima) da uvaži inicijative civilnog društva (Foto website SPS)

„Srbija bi kroz ovakvo ministarstvo dobila zaokružen institucionalni okvir u kom bi ljudska prava mogla efikasnije da se štite i unapređuju“, kažu organizacije članice Kuće ljudskih prava – Građanske inicijativeBeogradski centar za ljudska pravaKomitet pravnika za ljudska pravaHelsinški odbor za ljudska prava i Centar za praktičnu politiku – u zajedničkoj izjavi za javnost.

U prethodnoj Vladi je oblast ljudskih prava razbacana u više ministarstava i drugih organa uprave, pa se rodnom ravnopravnošću i izbeglicama bavi Ministarstvo rada i socijalne politike, azilantima Komesarijat za izbeglice, zaštitom verskih manjina Ministarstvo vera i dijaspore, a masovne grobnice nastale nakon Drugog svetskog rata otkopava Ministarstvo pravde.

„Osnivanje tela koje bi imalo ingerencije da se bavi svim ovim pitanjima poslala bi se poruka građanima da ljudska prava jesu jedna od temeljnih vrednosti društva u Srbiji“, kažu iz Kuće ljudskih prava i demokratije.

Ministarstvo bi, kažu iz Kuće ljudskih prava, imalo i politički i tehnički kapacitet da predlaže strategije i politike u oblasti zaštite ljudskih prava, da koordinira akcije sa drugim ministarstvima i da sprovodi konkretne mere i aktivnosti usmerene na unapređenje položaja manjinskih i marginalizovanih grupa i na jačanje kulture ljudskih prava u Srbiji.

Organizacije članice Kuće pozvali su mandatara Vlade Ivicu Dačića i partije koje pregovaraju o novim zakonima o vladi i ministarstvima da organizuju sastanak sa predstavnicima inicijative za osnivanje Ministarstva za ljudska prava i uvaže predloge civilnog društva o ingerencijama tela koje će se u budućoj Vladi baviti ljudskim pravima.

„Uvažavanje stavova civilnog društva jedna je od temeljnih vrednosti demokratskog društva. Ignorisanje stavova organizacija i nezavisnih institucija koje se bave ljudskim pravima uoči formiranja Vlade znatno bi ugrozilo integritet nove Vlade i pre njenog osnivanja. Kuća ljudskih prava i demokratija poziva partije koje će činiti novu Vladu da i u praksi pokažu demokratske principe na koje su se obavezale u predizbornoj kampanji“, kažu organizacije članice Kuće ljudskih prava.

Dodaju da će pitanja fundamentalnih sloboda i ljudskih prava biće otvorena u okviru poglavlja 23 i 24 pregovora o pristupanju EU, što predstavlja dodatnu važnost pokretanja široke debate o ovim temama.

Inicijativu da se osnuje Ministarstvo za ljudska prava u novoj Vladi Srbije podržalo je do sada više od 100 organizacija, Koordinacija udruženja nestalih osoba i nacionalni saveti svih nacionalnih manjina. Pismo sa predlogom inicijative poslato je na adrese vodećih političara u državi. (Izvor: Građanske inicijative)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>