LOADING

Type to search

Konferencija „Youth Brings On Enlightenment“

Vesti

Konferencija „Youth Brings On Enlightenment“

Share

Kako mladi definišu današnjeg muškarca, a kako ženu? Koliko rodne norme, koje su mladi usvojili, opravdavaju rodno zasnovano nasilje? Kako uključiti temu rodnih normi i rodno zasnovanog nasilja u školski nastavni plan? Koje kreativne alate koristiti u radu sa mladima na temu roda/rodne ravnopravnosti? Ovo su neka od pitanja koja su biti otvorena  na panelima u okviru konferencije „Youth Brings On Enlightenment“, koju je Beogradski centar za ljudska prava organizovao 8.marta u Kući ljudskih prava i demokratije. Konferencija je završni događaj projekta „Uključivanje mladih u proces istraživanja i menjanja rodnih uloga i obrazaca u Sandžaku“ i posvećena je rodnoj ravnopravnosti iz perspektive mladih u Srbiji danas.

Na konferenciji je prikazan animirani film „Alma“, koji je rezultat rada sa mladima iz tri zajednice- Sjenice, Prijepolja i Novog Pazara. Tematika filma je rodna socijalizacija i opresivne rodne norme, i to kroz simbolički prikaz konkretnih zabrana i poželjnih načina ponašanja kada su u pitanju žene u Srbiji.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *