LOADING

Type to search

Konferencija “Univerzalni periodični pregled (UPR) 2018.”

Vesti

Konferencija “Univerzalni periodični pregled (UPR) 2018.”

Share

Platforma organizacija za saradnju sa saradnju sa mehanizmima Ujedinjenih nacija organizovala je konferenciju Univerzalni periodični pregled (UPR) 2018: Mehanizam za unapređenje ljudskih prava u Srbiji -diskusija o primeni preporuka upućenih Srbiji posle Trećeg periodičnog pregleda. Posle predstavljanja Izveštaja za treći ciklus Univerzalnog periodičnog pregleda u januaru 2018. godine, države članice Ujedinjenih nacija uputile su Republici Srbiji 190 preporuka koje za cilj imaju unapređenje i zaštitu ljudskih prava. Savet za ljudska prava UN usvojio je 29. juna 2018. godine izveštaj Radne grupe za Univerzalni periodični pregled za Republiku Srbiju. Ovim je otpočeo period od četiri i po godine u kojem Republika Srbija ima obavezu da primeni usvojene preporuke. Imajući u vidu obimnost posla koji očekuje Republiku Srbiju, organizacije civilnog društva okupljene oko Platforme smatraju da je neophodno na sveobuhvatan način sagledati sadržinu dobijenih preporuka, šta u trenutnom stanju u određenoj oblasti prava znače dobijene preporuke i na koji način mogu i trebaju da utiču na unapređenje ljudskih prava i njihovu efikasniju zaštitu. Ova konferencije izraz je želje organizacija civilnog društva koje su osnovale Platformu da okupi sve relevantne aktere i inicira dijalog o budućim koracima u procesu primene dobijenih preporuka.

Platformu organizacija za praćenje preporuka tela UN za ljudska prava osnovale su organizacije civilnog društva, koje imaju značajno iskustvo zasnovano na izveštavanju pred mehanizmima UN za ljudska prava i praćenju preporuka, koje prepoznaju potrebu i značaj kontinuiranog i na dokazima zasnovanog procesa izveštavanja, praćenje implementacije preporuka koje mehanizmi upućuju Republici Srbiji, te interakcije sa telima Vlade za praćenje implementacije preporuka UN za ljudska prava.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *