Mar 28

Komitet za ljudska prava UN – preporuke za Srbiju

unhr

Komitet za ljudska prava Ujedinjenih nacija doneo je zaključna razmatranja za Srbiju. U nastavku vam dostavljamo deo prevoda koji se odnosi na slobodu izražavanja i medija i civilno društvo.

Ceo izveštaj na engleskom jeziku možete videti OVDE.

Sloboda izražavanja

Komitet je zabrinut zbog izjava javnih funkcionera kojim javno prozivaju i zastrašuju medijske radnike, i zbog sužavanja prostora za javnu raspravu i naročito zbog gonjenja novinara i aktera civilnog društva zbog izražavanja svojih stavova i mišljenja. Konstatujući privatizaciju medija, Komitet je i dalje zabrinut zbog  nedostatka transparentnosti vlasništva medija i javnih uticaja na neke medije. Komitet je takođe zabrinut zbog aspekata primene Zakona o javnom okupljanju od 26. januara 2016. koji ometaju, umesto da olakšavaju pravo na slobodu okupljanja.

Država potpisnica treba da:

(a) preduzme hitne korake da obezbedi efikasnu zaštitu medijskih radnika od svih oblika zastrašivanja i osigurati da se svi slučajevi propisno istraže i počinioci ovih dela zastrašivanja gone i adekvatno sankcionišu;
(b), se uzdrže od krivičnog gonjenja novinara, branitelja ljudskih prava i drugih aktera civilnog društva kao sredstva za odvraćanje ili obeshrabrivanje da slobodno izražavaju svoje mišljenje;
(c) preduzime korake da osigura transparentnost vlasništva u medijima i da privatizovanim medijima osigura slobodnu i nezavisnost u skladu sa Opštim komentarom br 34 Komiteta (2011)  koji se odnosi na slobodu mišljenja i izražavanja; i
(d) razmatra primenu Zakona o javnom  okupljanju od 26. januara 2016, kako bi se osigurala kompatibilnost sa Paktom.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>