LOADING

Type to search

Ima govora o povlačenju amandmana

Vesti

Ima govora o povlačenju amandmana

Share

Povodom javne rasprave o predloženom Radnom tekstu Nacrta Amandmana Ministarstva pravde na Ustav RS iz 2006. godine, nakon održavanja četiri okrugla stola i proteka roka za predaju pisanih predloga, održana je konferencija za medije “Ima govora o povlačenju amandmana”. Konferenciju su organizovali Beogradski centar za ljudska prava, Društvo sudija Srbije, Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije, Centar za pravosudna istraživanja – CEPRIS, Udruženje sudijskih i tužilačkih pomoćnika Srbije, Asocijacija pravosudnih savetnika Srbije i Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM.

Na konferenciji je predstavljeno Otvoreno pismo koje su ova udruženja uputila Narodnoj skupštini, Vladi Republike Srbije i Ministarstvu pravde.

Na konferenciji je istaknu da, sadržinski, amandmani ne ispunjavaju nijednu od tri preuzete obaveze iz tačke 1.1 Akcionog plana za Poglavlje 23 koji je Vlada usvojila 27.04.2016. godine: sudije bi predloženim rešenjima u funkcionalnom smislu bile manjina u Visokom savetu sudstva jer imaju pet od 11 glasova; tužioci bi brojčano postali manjina u Državnom veću tužilaca budući da bi birali četiri od 11 članova Veća; i uloga Skupštine Srbije u izboru članova pravosudnih saveta ne bi bila samo deklarativna, kako je zahtevano Akcionim planom, već suštinska.

Takođe, radni tekst 24 ustavna amandmana ili ne sadrži uopšte, ili ne sadrži adekvatna obrazloženja, što onemogućava stvarnu raspravu o adekvatnosti ponuđenih ustavnih rešenja. Iz onih obrazloženja koja su data ne vidi se zašto je predloženo konkretno rešenje i da li je ono najoptimalnije za uređenje pravosuđa u Republici Srbiji.

Na konferenciji je takođe navedeno da, iako nije obuhvaćeno Radnim tekstom, treba postaviti i pitanje o položaju i ulozi Ustavnog suda. Iako Ustavni sud ne pripada sistemu sudske vlasti, imajući u vidu njegove nadležnosti i dejstvo njegovih odluka, neophodno je postaviti pitanje uticaja izvršne i zakonodavne vlasti na izbor sudija Ustavnog suda.

Istaknuto je da je dosadašnja rasprava pokazala da povlačenje ovog dokumenta predlažu ne samo građanska i strukovna udruženja koja su učestvovala u javnim skupovima o Ustavu, već i najviše pravosudne institucije i stručnjaci koji na skupove o promeni Ustava nisu ni pozvani.

Zaključak je da predloženi Radni tekst amandmana treba povući i pristupiti izradi sasvim novog teksta, uz poštovanje ustavne procedure i principa moderne konstitucionalne demokratske države.

Snimak sa konferencije za medije možete videti OVDE.

Otvoreno pismo možete pročitati na ovom linku.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *