Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji

Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji od svog osnivanja, 1994. godine, prati stanje ljudskih prava u aktuelnom društveno-ekonomskom i političkom kontekstu zemlje i  ukazuje na politike i trendove, ali ide i korak dalje dajući zaključke i preporuke.

Osnovne oblasti delovanja su: kultura ljudskih prava (posebno manjinskih i marginalizovanih grupa), evropeizacija Srbije (kroz zagovaranje standarda odgovornosti u javnom životu), tranziciona pravda (suočavanje sa prošlošću/istinom) i alternativno obrazovanje mladih (sa ciljem da se podstakne kritičko preispitivanje prošlosti i sadašnjosti i društveni aktivizam).

Helsinški odbor  ima i svoj dokumentarno/istraživački centar koji poseduje ogroman broj dokumenata, prikupljenih tokom 20 godina. Ovaj program je za organizaciju veoma značajan jer je osnova za razvoj tematskih projekata i objavljivanje godišnjih izveštaja i drugih izdanja. On je, istovremeno značajan izvor informacija za istraživače, naučnike, studente, novinare.

Značajan segment rada Helsinškog odbora  je izdavačka delatnost – organizacija već 14 godina izdaje časopis “Helsinška povelja”, objavila je oko 160 knjiga i svake godine publikuje svoj godišnji izveštaj.

U njen rad je uključeno 10 stalno zaposlenih osoba i oko 50 mladih aktivista volontera, a mrežu njenih saradnika čine brojne brojne javne ličnosti iz redova liberalne inteligencije.

Helsinški odbor ima brojne regionalne i međunarodne partnere među kojima su Partners Kosova, Kosovski institut za politička istraživanja (KIPRED), Kosovska fondacija za otvoreno društvo, ANTIKO, Helsinški komitet BiH , Helsinški komitet u Republici Srpskoj, Centar za mirovne studije, Međunarodna platforma za saradnju „Solidarnost“, norveški Helsinški komitet, Civil Rights Defenders, Partneri za međunarodne demokratske promene (PDCI), Međunarodno partnerstvo za ljudska prava.