Ciljevi i aktivnosti

Kuća za ljudska prava i demokratiju (KLJPD) se zalaže za izgradnju demokrataskog i otvorenog društva koje počiva na poštovanju ljudskih prava i vladavini prava. Rad Kuće ljudskih prava i demokratije je zasnovan na principima sinergije, saradnje i umrežavanja, vidljivosti i transparentnosti.

Ciljevi

Kuća ljudskih prava i demokratije radi na ostvarenju sledećih ciljeva:

1. Implementaciji  principa poštovanja ljudskih prava u svim oblastima društvenog života u Srbiji, na osnovu relevantnih domaćih i međunarodnih standarda;

2. Podizanju svesti građana o važnosti poštovanja ljudskih prava;

3. Unapređenju sudske prakse u oblasti ljudskih prava;

4. Dokumentovanju stanja ljudskih prava, u cilju praćenja napretka u ovoj oblasti i kreiranja kolektivnog sećanja baziranog na suočavanju sa kršenjima ljudskih prava u bliskoj prošlosti;

5. Izgradnji demokratskog društva zasnovanog na vladavini prava kroz zagovaranje jačanja zakonskog i institucionalnog okvira i povećanju građanske participacije u svim oblastima društvenog života.

Aktivnosti

Aktivnosti u okviru programa Kuće ljudskih prava i demokratije obuhvataju:

 • edukaciju putem seminara, konferencija, radionica i slično;
 • istraživanja, desktop analize i monitoring rada institucija, relevantnih vladinih tela i medija;
 • publikovanje rezultata rada, istraživanje i edukativne sadržaje;
 • sastavljanje predloga praktičnih politika i sprovođenje zagovaračkih procesa;
 • zastupanje žrtava kršenja ljudskih prava i vođenja strateških slučajeva radi stvaranja relevantne sudske prakse;
 • sprovođenje konsultativnih procesa među organizacijama civilnog društva;
 • umrežavanje u cilju kreiranja platformi za zagovaranje i/ili izgradnju preporuka u određenim oblastima;
 • jačanje kapaciteta institucija i civilnog sektora kroz konsultacije, treninge i dalji monitoring rada;
 • organizaciju kampanja i promotivnih akcija;
 • watch dog aktivnosti, objavljivanje saopštenja i ad hoc reagovanja na aktuelne teme.

1 comment

 1. Slobodan Radulović

  Da li stvarno vršite zastupanje žrtava kršenja ljudskih prava i vođenja strateških slučajeva radi stvaranja relevantne sudske prakse?

  Ako to stvarno činite molim Vas da me obavestite da li biste i pod kojim uslovima me zastupali pred međunarodnim sudom u Strazburu u vezi sprečavanja obraćanja tom sudu od strane JP PTT Srbija zaplenom Aplikacije za Međunarodni sud protiv Republike Srbije, zbog čega sam izgubio pravni rok, a JP PTT Srbija mi isplatila mizernu naknadu štete (nešto preko 8.000 dinara, a naznačena vrednost spora je bila 11.000 evra).

  Slobodan Radulović iz Bora

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>