Centar za praktičnu politiku

Centar za praktičnu politiku je organizacija čije aktivnosti su fokusirane na razvoj regionalne saradnje, zaštitu ljudskih prava, tranzicionu pravdu i reformu civilnog sektora u državama Zapadnog Balkana.

Organizacija istražuje, dokumentuje i analizira praksu institucija u oblastima u kojima deluje, na osnovu toga pravi predloge praktičnih politika i preporuke i zagovara njihovo usvajanje. Aktivnosti sprovodi kroz dva programa: program praktičnih politika i praksi (u čijem fokusu su regionalna saradnja, prevencija konflikata i zaštita ljudskih prava sa kojima se suočavaju društva zapadnog Balkana) i program podrške organizacijama civilnog društva (usmeren na reformu civilnog sektora).

Tim centra za praktičnu politiku čine četiri stalno zaposlene osobe i pet volontera, a organizacija sarađuje sa nacionalnim i međunarodnim partnerima okupljenih oko Koalicije za slobodan pristup informacijama i Koalicije za sekularnu državu;  član je  think- tank regionalne mreže kao i međunarodne Koalicije za transformaciju konflikata i Koalicije za MKS.