LOADING

Type to search

Biblioteka kuće ljudskih prava i demokratije

Biblioteka Kuće ljudskih prava

U okviru Kuće ljudskih prava je i specijalizovana biblioteka dostupna svim aktivistima/kinjama civilnog društva, studentima/kinjama i istraživačima/cama koje interesuje oblast ljudskih prava. Na jednom mestu zainteresovani mogu da nađu brojnu relevantnu literaturu na temu teorije i prakse ljudskih prava, da čitaju, uče i istražuju, što znatno olakšava proces istraživanja ljudskih prava i javnog zagovaranja.

Ko može da koristi prostor biblioteke?

Prostor biblioteke Kuće ljudskih prava je dostupan i na korišćenje svim udruženjima građana, fondacijama, sindikatima i aktivnim neformalnim grupama koje imaju za cilj razvoj demokratije i građanske participacije, a koje ne narušavaju ljudska prava. Takođe, korisnici/e prostora mogu da budu i druge zainteresovane strane, nacionalni i lokalni organi vlasti i njihove institucije, mediji i donatori, ukoliko su njihove aktivnosti vezane za udruženja građana ili za okruženje u kome udruženja deluju.

Koje su karakteristike prostora?

Biblioteka je na raspolaganju od ponedeljka do petka u vremenskom intervalu od 09 do 17 časova, a u izuzetnim okolnostima, mreže organizacija mogu da koriste prostor i vikendom. Klimatizovan prostor od 61m2 se nalazi u prizemlju i potpuno je dostupan osobama koje koriste kolica. U okviru prostora je mala kuhinja i toalet, a u skladu sa dogovorom i raspoloživošću stolova i stolica prostor može da se opremi za potrebe korisnika.  

Kako može da se rezerviše prostor?

Sve što je potrebno je da se popuni zahtev za korišćenje biblioteke i da se pošalje na e-mail biblioteka@kucaljudskihprava.rs. Zahtev možete da preuzmete ovde.

U roku od 24h od trenutka slanja zahteva korisnik/ca će dobiti povratne informacije o dostupnosti biblioteke u traženom terminu. U slučaju da je bibilioteka u traženom terminu zauzeta, biće ponuđeni prvi slobodni termini u odnosu na traženi termin.

Koje su obaveze korisnika/ca prostora?

Korisnik/ca treba da ostavi prostor u istom stanju kakav je bio i pre korišćenja. U suprotnom, korisnik/ca ima obavezu da nadoknadi štetu i gubi pravo na dalje korišćenje prostora.

Ostale informacije

U slučaju da imate bilo kakvih pitanja vezanih biblioteku i korišćenje prostora, možete da nas kontaktirate na e-mail biblioteka@kucaljudskihprava.rs.