Beogradski centar za ljudska prava

Beogradski centar za ljudska prava je nestranačko, nepolitičko i neprofitno udruženje građana zainteresovanih za unapređenje teorije i prakse ljudskih prava. Beogradski centar je osnovan 1995. godine i od tada do danas prerastao je u jednu od najznačajnijih nevladinih organizacija u Srbiji. Njegovi osnovni ciljevi su unapređenje znanja u oblasti ljudskih prava i humanitarnog prava, razvoj demokratije, uspostavljanje pravne države i građanskog društva.

Primarne oblasti delovanja su ljudska prava, obrazovanje, izdavaštvo i istraživanje.

Beogradski centar okuplja ljude različitih profesija i profila – pravnici i advokati, sociolozi, ekonomisti, književnici, profesori, studenti i poslovni ljudi. U samom Centru je zaposleno 14 osoba kojima pomaže još 12 volontera. Svi oni svojim znanjem i entuzijazmom doprinose ostvarivanju ciljeva kojima Centar teži.

Centar svake godine organizuje škole ljudskih prava koje su prilagođene različitim profilima polaznika – studentima i srednjoškolcima, diplomiranim pravnicima i advokatima, sudijama, policajcima i politikolozima. Pored škola, organizuje i brojne seminare i predavanja, a posebnu pažnju poklanja svojoj izdavačkoj delatnosti. Brojne publikacije do sada su bile napisane, pripremljene i odštampane u Centrovoj produkciji, a među njima se nalaze čak i univerzitetski udžbenici.

Za doprinos na polju ljudskih prava Centru je oktobra 2000. godine dodeljena nagrada Bruno Kreisky. Centar je zbog naučnog kapaciteta koji poseduje i obrazovne delatnosti primljen u Udruženje instituta za ljudska prava (Association of Human Rights Institutes).