Analize

  • Individualna i kolektivna prava pripadnika nacionalnih manjina i pitanja koja se tiču rada nacionalnih saveta nacionalnih manjina 
  • Pravo na pristup pravdi, pravo na imovinu i srodna prava
  • Prava iz radnih odnosa i socijalna zaštita
  • Prava deteta i obrazovanje
  • Prava lica lišenih slobode i posebno osetljivih grupa (lica smeštena u psihijatrijskim bolnicama, prava starijih, prava ljudi u pokretu)
  • Odbrana i unutrašnji poslovi (prava pripadnika vojske, policije i specijalnih službi, prava građana u zahvatu vojske i policije, demokratska civilna kontrola)
  • Rodna ravnopravnost i prava LGBT osoba
  • Prava osoba sa invaliditetom i pravo na zdravlje
  • Reforma javne uprave, državno uređenje i položaj nezavisnih državnih organa
  • Zaštita životne sredine

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>