Feb 22

NVO: Ispitati odgovornost Dikovića

 

Organizacije građanskog društva pozivaju Kancelariju tužioca za ratne zločine da proveri optužbe Fonda za humanitarno pravo u vezi sa mogućom odgovornošću načelnika štaba Vojske Srbije Ljubiše Dikovića za ratne zločine počinjene na Kosovu i u Bosni.

Od trenutka kada je Fond javno obelodanio informaciju o Dikoviću, nadležne institucije i ministar odbrane, Dragan Šutanovac, su pokušavali da odbrane novopostavljenog načelnika štaba i da napadnu organizacije za zaštitu ljudskih prava, umesto da sprovedu odgovarajuću istragu u vezi sa svim optužbama koje je izneo Fond za humanitarno pravo.

Fond nije u svojim dokumentima napisao ni optužnicu ni presudu, već javno izneo informaciju, koja je javnosti dostupna i koja zahteva od nadležnih ustanova da sačine odgovarajuće pravno razmatranje iste. Bilo koja odluka ovih institucija, među kojima i mogući nalaz o krivici bilo kojeg pojedinca, nije i ne sme biti interpretiran kao napad na državu i njene institucije. Štaviše, temeljna istraga i odluka bazirana na činjenicama bi doveli do jačanja institucija sistema i vladavine prava u Srbiji.

Izjava ministra odbrane Dragana Šutanovca, prema kojoj su branitelji ljudskih prava upoređeni sa ekstremističkim organizacijama, poput  “Obraza” i “SNP 1389”, je opasna iz perspektive zaštite ljudskih prava i vladavine prava u Srbiji, baš kao što su i njegove izjave date tokom intervjua datom “Peščaniku”, u kojem je rekao da “takve stvari ne smeju biti objavljene” i da “je ova Vlada raščistila sa ratnim zločinima kompletirajući saradnju sa Tribunalom”.

Organizacje za zaštitu ljudskih prava snažno podržavaju pokretanje pitanja ratnih zločina počinjenih na Kosovu u javnosti i pozivaju ministra Šutanovca da podrži obelodanjivanje činjenica koje mogu otkriti istinu o ratnim zločinima i podstaći gonjenje odgovornih pojedinaca.

I konačno, želimo da naglasimo da je u najboljem interesu javnosti da se istraže sve optužbe o odgovornosti svih lica postavljenih na tako odgovorne pozicije i da diskusija na temu ovih postavljenja dopre do Vlade, koja ima odgovornost prema građanima.

Saopštenje za štampu koje su izdali:

Praxis
Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda
Inicijativa mladih za ljudska prava
Nezavisno udruženje novinara Vojvodine
Civil Rights Defenders
Centar za unapređenje pravnih studija
Organizacija za lezbejska ljudska prava Labris
Kris – Mreža odbora za ljudska prava
Žene u crnomRegionalni centar za manjine
Kuću ljudskih prava i demokratije čine : Helsinški komitet za ljudska prava u Srbiji
Građanske inicijative Beogradski centar za ljudska prava Centar za praktičnu politiku Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>